О Клубу

Стратегија развоја

Стратегија развоја Алумни клуба Криминалситичко-полицијске академије (у даљем тексту Алумни клуб) представља оквир рада чији је циљ унапређење и промоција полицијске професије, усаглашавање радног и образовног профила високообразовних полицијских кадрова кроз размену идеја, заједничка истраживања и јачање везе између Криминалистичко-полицијске академије и Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Алумни клуб представља добро познат начин повезивања образовних институција са својим диполомираним студентима. Попут других Алумни клубова у земљи и инострансту предмет рада Алумни клуба Криминалистичко-полицијске академије ће бити унапређење функционалне везе између КПА и Министарства унутрашњих послова.

Полазећи од чињенице да је стратешко планирање, нарочито имплементација стратегија сложен процес, на шта указује чињеница да се мање од 10 % стратегија са успехом имплементира, настојали смо да подједнаку пажњу посветимо планирању и реализацији активности Алумни клуба. Прецизно дефинисана делатност и изабрани приоритети рада јасно детерминишу правац и начин рада Алумни клуба.

У складу са функцијом и циљевима Алумни клуб, Стратегија и Акциони план су структурално засновани на анализи и прогнози релевантних фактора који могу утицати на развој полицијске професије. Узимајући у обзир брзе друштвене промене, нове безбедносне изазове и чињеницу да је фаза реализације критичан тренутак за сваку стратегију, Акционим планом ће бити дефинисани јасни критеријуми за евалуацију, оцену имплементације Стратегије и самог рада Алумни клуба.

Стратегија и Акциони план су основни документ развоја Алумни клуба, чињеница која указује на системски приступ у дефинисању начина за унапређење полицијске професије успостављањем квалитетније сарадње Министарства унутрашњих послова и Криминалистичко-полицијске академије. Успех Алумни клуба зависи од јасно дефинисане стратегије, мисије и визије, жеље и спремности свих чланова да заједничким активностима допринесемо усаглашавању образовног и радног профила, а самим тим унапређењу и промоцији полицијске професије и заштити основних права и слобода, владавини права у Републици Србији.

Комплетну стратегију развоја Алумни клуба КПА 2017-2019, можете погледати овде

О АЛУМНИ клубу

Професија на првом месту, изградња и заштита полицијског интегритета.

Мисија Алумни клуба је унапређење полицијске професије и степена функционалности образовања КПА.
© 2024. Алумни клуб КПА. Сва права задржана.

КОНТАКТ подаци

+381 11 3161-444       alumni@kpa.edu.rs

Search