О Клубу

О Алумни клубу Криминалистичко-полицијске академије

Прошлост, традиција и захтеви друштва за већи степен безбедности обавезују нас да континуирано радимо на унапређењу полицијске професије, јачамо Криминалистичко-полицијски универзитет, институцију основану од стране Владе Републике Србије на предлог Министарства унутрашњих послова, који ће у складу са стандардима високог образовања и стандарима полицијске професије образовати високопрофесионализован кадар способан да у условима брзих друштвених промена и нових безбедносних изазова обезбеди висок степен поштовања основних права и слобода.

Мисија

Мисија Алумни клуба је унапређење полицијске професије и степена функционалности образовања КПУ.

Ми треба да градимо нашу професију, стварамо и поштујемо стандарде високог полицијског образовања, стварамо високопрофесионализован кадар спреман да се супротстави свим безбедносним изазовима и обезбеди поштовање основних слобода и права грађанима Републике Србије.

Визија

Унапређење рада КПУ (предлози за усаглашавање образовног са радним профилом), Министарства унутрашњих послова (функционална анализа и предлози мера за унапређење рада полиције) и стручних компетенција полицијских службеника (пружањем подршке члановима у њиховим каријерама и едукацији кроз каријерно саветовање, организацију и реализацију обука).

Коме ми служимо

Алумни клуб је непрофитна организација која окупља дипломиране студенте ВШУП, ПА, КПА и пријатеље полицијске професије са циљем њиховог повезивања и стварања услова за предузимање конкретних мера за промоцију и унапређење полицијске професије и високог полицијског образовања.

Принципи и вредности

Професија на првом месту, изградња и заштита полицијског интегритета.

Законитост и владавина права;

Транспарентност, независност у раду; лична и професионална одговорност професионализам; ефективност и ефикасност; тимски рад; равноправност; децентрализација; афирмација младих чланова; једнаке могућности; објективност.

Научни приступ проблему и отвореност за идеје како решити проблем.

О АЛУМНИ клубу

Професија на првом месту, изградња и заштита полицијског интегритета.

Мисија Алумни клуба је унапређење полицијске професије и степена функционалности образовања КПА.
© 2024. Алумни клуб КПА. Сва права задржана.

КОНТАКТ подаци

+381 11 3161-444       alumni@kpa.edu.rs

Search